คำถามที่พบบ่อย

เรื่องราวของสุขภาพจิตเป็นเรื่องราวที่เปราะบางที่เรายังเห็นได้ว่าหลายคนในสังคมยังไม่ยอมรับ สิ่งที่สติต้องการทำคือการช่วยให้คนสามารถรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตมากขึ้น การที่เราจะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น คือการที่เรามีสังคมที่เห็นใจซึ่งกันและกัน นี่คือสิ่งที่ทำให้สติแอพเกิดขึ้น

รู้จักวิธีฟังด้วยใจ (4.84 MB, pdf) ดาวน์โหลด

ทั่วไป

ผู้ใช้งาน

ผู้ฟัง

ติดต่อ

Do you want to be our partner in your country?
ส่งข้อความถึงเรา

Czech republic สำรวจเพิ่มเติม
Thailand สำรวจเพิ่มเติม
close

Sati in Seoul, South Korea

Apr 24
close

Amornthep Sachamuneewongse

Zakladatel/CEO

The engine of the SATI APP.

Living with depression and schizophrenia has not been easy.

When I first started complaining about my head to my family in 2015, they took me to the hospital, where a doctor recommended an MRI scan. The MRI came out clear, but my migraines persisted. It was suggested to my parents that I should see a psychiatrist. They said they had never thought about it. They didn’t know where to go, or who would be best.

We chose a well-known hospital in Bangkok, which had a small psychiatric department of just two rooms. I saw a doctor there for a few months, but I never got along with him. I felt that he didn’t understand me, and he told me to do things that didn’t feel like my “natural instinct”, if that makes sense.

As time went by, nobody understood what was going on with me, especially when I started hallucinating. My family thought that I was possessed and the best thing to do was to take me to see a ghost doctor. Not being a believer, that only made matter worse.

In December 2015, without telling my parents, I signed myself into a proper psychiatric hospital. I started seeing a doctor and a counsellor. They understood me more, and for the first time in eight months, I felt like I wasn’t alone. I finally told my parents that I was now visiting a psychiatric hospital.

By the time I saw a proper doctor, my condition had worsened. I was diagnosed with major chronic depression and schizophrenia, because I kept hallucinating. I started receiving diagnoses from December 2015, but by March 2016, my mental health had deteriorated badly. I was self-harming and talking about suicide during my hospital sessions. This prompted the doctor to prescribe me electroconvulsive therapy (ECT). There were only three hospitals in Bangkok, according to the information we had, that delivered ECT. All three were government hospitals.

My ECT treatment started in April 2016. I remember having to leave home at 6am to arrive and wait my turn, which usually came around 10am. I would wake up after my treatment at around 12.30pm, then go home. After receiving ECT 36 times, I was on the road to getting better. However, because of all the medicines I had been taking, I had gained 40kgs by then. This made it too dangerous to continue performing ECT on me. After two years of treatment, I have now gained 65kgs.

With everything that was going on with me, I decided to commit suicide in 2017. Saved by my parents, I was later admitted into the hospital for therapy again. Once I was out, I decided to leave Thailand for a couple of months to take care of myself.

As I was away from the environment I felt toxic to me, I was getting better. After 2.5 months when I came back to Thailand towards the end of 2017, I felt better. However that didn’t lasted long. I started going down the dark path again.

In June 2018, I decided to commit suicide again. However this time I tried calling the suicide hotline before doing on and my call wasn’t answered. In split seconds, I was back in the hospital again.

Once I came out, I was angry that no one answered my call when I needed them. So I tried calling the suicide hotline again and I took me 4 trials (over a period of 4 days) to get in touch with them. They told me the shortage of volunteers that they are facing when compared to the growing number of callers. As a back-up they gave me another number that I can called, which I tried right away and after 5 minutes, no one answered my call.

With all that I went through, understanding the importance of having someone to listen to you in time of need, understanding that being able to talk to someone can be a matter of life or death and understanding the overwhelming number of suicide cases, I decided to use start Sati App, an on-demand listening services.

close

Ondřej
Nádvorník, MBA

Co-Founder/CTO

Ondřej is technological expert with more than 10 years of experience.

Ondřej is creative and goal oriented out-of-the-box thinker. He has an entrepreneurial approach to business building and real start-up experience. He is experienced in multi-channel, brand & performance growth hacking and he has proven leadership skills with the ability to build a high performing team.

close

Chutipon Watanakemapirut

Design manager

Responsible for SATI Brand

close

Rossana Rungnirunpond

Business Development

Helping people solving problems in life.

close

Tarin
Yuangtrakul

Visual Designer/Artist

Art Director with more than 7 years of expertise. 

 

close

เกี่ยวกับเรา

The need for someone to listen to you without judgement is getting increasingly important. Certain things are hard for us to share with people closest to us and for that we continue to carry the burden upon us. Many who cannot handle the stress end up harming themselves.

 

close

ข้อเท็จจริง

Suicide and suicide attempts take a tremendous emotional toll on the families and friends of those who died, as well as on attempt survivors. But suicide also has economic costs for individuals, families, communities, states, and the nation as a whole. These include medical costs for individuals and families, lost income for families, and lost productivity for employers.

The costs of suicidal behaviors—and the savings that can result from preventing these behaviors—can help convince policymakers and other stakeholders that suicide prevention is an investment that will save dollars as well as lives. For example, the recent study Suicide and Suicidal Attempts in the United States: Costs and Policy Implications revealed the following:1

  • The average cost of one suicide was $1,329,553.
  • More than 97 percent of this cost was due to lost productivity. The remaining 3 percent were costs associated with medical treatment.
  • The total cost of suicides and suicide attempts was $93.5 billion.
  • Every $1.00 spent on psychotherapeutic interventions and interventions that strengthened linkages among different care providers saved $2.50 in the cost of suicides.

 

Mean Medical and Work-Loss Costs per Injury Death by Intent – United States, 20132

Mean Medical and Work-Loss Costs per Injury Death by Intent, United States 2013

Mean Medical and Work-Loss Costs per Emergency Department-Treated Nonfatal Injury, by Intent – United States, 20133

Mean Medical and Work-Loss Costs per Case of Emergency Department-Treated Nonfatal Injury, by Intent, United States, 2013

References

  1. Shepard, D. S., Gurewich, D., Lwin, A. K., Reed, G. A., Jr., & Silverman, M. M. (2015). Suicide and suicidal attempts in the United States: Costs and policy implications. Suicide and Life-Threatening Behavior.
  2. Florence, C., Simon, T., Haegerich, T. Luo, F., & Zhou, C. (2015). Estimated lifetime medical and work-loss costs of fatal injuries – United States, 2013. Morbidity and Mortality Weekly Report, 64(38), 1074–1077. Retrieved from http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6438a4.htm
  3. Florence, C., Haegerick, T., Simon, T., Zhou, C, and Luo, F. (2015). Estimated lifetime medical and work-loss costs of emergency department-treated nonfatal injuries – United States, 2013. Morbidity and Mortality Weekly Report,64(38), 1077–1082. Retrieved from http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6438a5.htm
close

เรื่องราวเบื้องหลัง

Amornthep Sachamuneewongse
Founder, CEO

Living with depression and schizophrenia has not been easy.

When I first started complaining about my head to my family in 2015, they took me to the hospital, where a doctor recommended an MRI scan. The MRI came out clear, but my migraines persisted. It was suggested to my parents that I should see a psychiatrist. They said they had never thought about it. They didn’t know where to go, or who would be best.

We chose a well-known hospital in Bangkok, which had a small psychiatric department of just two rooms. I saw a doctor there for a few months, but I never got along with him. I felt that he didn’t understand me, and he told me to do things that didn’t feel like my “natural instinct”, if that makes sense.

As time went by, nobody understood what was going on with me, especially when I started hallucinating. My family thought that I was possessed and the best thing to do was to take me to see a ghost doctor. Not being a believer, that only made matter worse.

In December 2015, without telling my parents, I signed myself into a proper psychiatric hospital. I started seeing a doctor and a counsellor. They understood me more, and for the first time in eight months, I felt like I wasn’t alone. I finally told my parents that I was now visiting a psychiatric hospital.

By the time I saw a proper doctor, my condition had worsened. I was diagnosed with major chronic depression and schizophrenia, because I kept hallucinating. I started receiving diagnoses from December 2015, but by March 2016, my mental health had deteriorated badly. I was self-harming and talking about suicide during my hospital sessions. This prompted the doctor to prescribe me electroconvulsive therapy (ECT). There were only three hospitals in Bangkok, according to the information we had, that delivered ECT. All three were government hospitals.

My ECT treatment started in April 2016. I remember having to leave home at 6am to arrive and wait my turn, which usually came around 10am. I would wake up after my treatment at around 12.30pm, then go home. After receiving ECT 36 times, I was on the road to getting better. However, because of all the medicines I had been taking, I had gained 40kgs by then. This made it too dangerous to continue performing ECT on me. After two years of treatment, I have now gained 65kgs.

With everything that was going on with me, I decided to commit suicide in 2017. Saved by my parents, I was later admitted into the hospital for therapy again. Once I was out, I decided to leave Thailand for a couple of months to take care of myself.

As I was away from the environment I felt toxic to me, I was getting better. After 2.5 months when I came back to Thailand towards the end of 2017, I felt better. However that didn’t lasted long. I started going down the dark path again.

In June 2018, I decided to commit suicide again. However this time I tried calling the suicide hotline before doing on and my call wasn’t answered. In split seconds, I was back in the hospital again.

Once I came out, I was angry that no one answered my call when I needed them. So I tried calling the suicide hotline again and I took me 4 trials (over a period of 4 days) to get in touch with them. They told me the shortage of volunteers that they are facing when compared to the growing number of callers. As a back-up they gave me another number that I can called, which I tried right away and after 5 minutes, no one answered my call.

With all that I went through, understanding the importance of having someone to listen to you in time of need, understanding that being able to talk to someone can be a matter of life or death and understanding the overwhelming number of suicide cases, I decided to use start Sati App, an on-demand listening services.

close

About to be a listener

With easier access to smart phones we’re therefore creating a suicide prevention application. A smart phone app provides. With easier access to smart phones we’re therefore creating a suicide prevention application. A smart phone app which provides With easier access to smart phones we’re therefore creating.

close

คำถามที่พบบ่อย

close

Be part of Sati

With easier access to smart phones we’re therefore creating suicide prevention application. A smart phone.

close

Sati hosts students from BU and UTCC

Ondřej Nádvorník Apr 24

Sati got a chance to host students from BU and UTCC.

To share with them about Sati and discuss about the importance for leaders to have and understand empathy. To have empathy and be vulnerable isn’t a weakness, but once we truly understand that, we will be able to empower others around us to be empathetic as well 💙 Thank you CommonPurpose for making this happen

Na obrázku může být: 17 people, people smiling

close

Our CEO selected to go to the Davos 2020

Ondřej Nádvorník Nov 8

The Article from our CEO.

Sanju 'Amorn' Sachamuneewongse:

"This year has been so inspiring! I have never thought I would be able to meet up with so many amazing souls trying to change the world and be a voice for Mental Health. To top it off, I have been selected as 1 of 50 Shapers to go to the World Economic Forum Annual Meeting 2020 in Davos, Switzerland! 💙

I will make sure to make Global Shapers Bangkok and my Shapers for Mental Health family proud! 😄

Getting nervous and excited at the same time 🤪 Thank you to my family and life saving friends who have stucked with me during my dark years and created a safe space for me 🥰 It is because of you picking up my calls, listening to me, caring for me, and holding me that gave me today". 

Na obrázku může být: 1 person, smiling , text

close

Video - The SATI APP story

close

พื้นที่ปลอดภัย
สำหรับคุณ

แอพพลิเคชันแพลตฟอร์มที่ให้คุณเข้าถึงผู้ฟังด้วยใจง่ายขึ้นผ่านการใช้มือถือ

To understand someone going through mental issue is hard. It takes someone with high empathy to be able to help another person. Our mission is to create an army of empathetic listeners who are available 24 hours for you. An army of people who are ready to listen to you and be a shoulder for you to cry on. We believe that by talking, you will be able to uplift your mood and let go of anything that is holding you back.

โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ต่อไป