close

Sati in Seoul, South Korea

Apr 24
close

อมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์

ผู้ก่อตั้ง & CEO

ผู้ที่เป็นหลักในการขับเคลื่อน Sati App

Living with depression and schizophrenia has not been easy.

When I first started complaining about my head to my family in 2015, they took me to the hospital, where a doctor recommended an MRI scan. The MRI came out clear, but my migraines persisted. It was suggested to my parents that I should see a psychiatrist. They said they had never thought about it. They didn’t know where to go, or who would be best.

We chose a well-known hospital in Bangkok, which had a small psychiatric department of just two rooms. I saw a doctor there for a few months, but I never got along with him. I felt that he didn’t understand me, and he told me to do things that didn’t feel like my “natural instinct”, if that makes sense.

As time went by, nobody understood what was going on with me, especially when I started hallucinating. My family thought that I was possessed and the best thing to do was to take me to see a ghost doctor. Not being a believer, that only made matter worse.

In December 2015, without telling my parents, I signed myself into a proper psychiatric hospital. I started seeing a doctor and a counsellor. They understood me more, and for the first time in eight months, I felt like I wasn’t alone. I finally told my parents that I was now visiting a psychiatric hospital.

By the time I saw a proper doctor, my condition had worsened. I was diagnosed with major chronic depression and schizophrenia, because I kept hallucinating. I started receiving diagnoses from December 2015, but by March 2016, my mental health had deteriorated badly. I was self-harming and talking about suicide during my hospital sessions. This prompted the doctor to prescribe me electroconvulsive therapy (ECT). There were only three hospitals in Bangkok, according to the information we had, that delivered ECT. All three were government hospitals.

My ECT treatment started in April 2016. I remember having to leave home at 6am to arrive and wait my turn, which usually came around 10am. I would wake up after my treatment at around 12.30pm, then go home. After receiving ECT 36 times, I was on the road to getting better. However, because of all the medicines I had been taking, I had gained 40kgs by then. This made it too dangerous to continue performing ECT on me. After two years of treatment, I have now gained 65kgs.

With everything that was going on with me, I decided to commit suicide in 2017. Saved by my parents, I was later admitted into the hospital for therapy again. Once I was out, I decided to leave Thailand for a couple of months to take care of myself.

As I was away from the environment I felt toxic to me, I was getting better. After 2.5 months when I came back to Thailand towards the end of 2017, I felt better. However that didn’t lasted long. I started going down the dark path again.

In June 2018, I decided to commit suicide again. However this time I tried calling the suicide hotline before doing on and my call wasn’t answered. In split seconds, I was back in the hospital again.

Once I came out, I was angry that no one answered my call when I needed them. So I tried calling the suicide hotline again and I took me 4 trials (over a period of 4 days) to get in touch with them. They told me the shortage of volunteers that they are facing when compared to the growing number of callers. As a back-up they gave me another number that I can called, which I tried right away and after 5 minutes, no one answered my call.

With all that I went through, understanding the importance of having someone to listen to you in time of need, understanding that being able to talk to someone can be a matter of life or death and understanding the overwhelming number of suicide cases, I decided to use start Sati App, an on-demand listening services.

close

Ondřej
Nádvorník, MBA

ผู้ร่วมก่อตั้ง & CTO

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

Ondřej is creative and goal oriented out-of-the-box thinker. He has an entrepreneurial approach to business building and real start-up experience. He is experienced in multi-channel, brand & performance growth hacking and he has proven leadership skills with the ability to build a high performing team.

close

ชานน วงศ์สัตยนนท์

Co-Founder/COO
close

นันตา ธาราธาร

ผู้ประสานงานโครงการ
การปฐมพยาบาลทางจิตใจ
close

พรรณรัตน์ เหล่าเวชประสิทธิ์

ผู้ประสานงานโครงการ
การปฐมพยาบาลทางจิตใจ
close

นพ.ณัฐกร จำปาทอง

ที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

close

ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์

ที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตประเทศไทย

close

Petr Winkler, PHD

ที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต

สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติสาธารณรัฐเช็ก

close

Alexander
Kasal

ที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต

นักวิจัยจากสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติสาธารณรัฐเช็ก

close

Dr Naeem Dalal MD

ที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต

Mental Health Expert, Zambia

close

Dr. Helen Wigglesworth

ที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต

B.A., M.A. (Oxon), DClinPsy

close

Dmytro Turchyn, Ph.D.

ที่ปรึกษาด้าน AI

หัวหน้าฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ Microsoft Headquarter สำหรับยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

close

ดร. ธิปรัชต์ โชติบุตร

ที่ปรึกษาด้าน AI

คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

close

อลิสา นภาทิวาอำนวย

ที่ปรึกษาการสร้างแผนงาน

ผู้ร่วมก่อตั้ง & CEO Socialgiver

close

ยีนส์ เฉลิมวงศ์เสนีย์

ที่ปรึกษาการตลาด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

close

ธาริน ยวงตระกูล

ที่ปรึกษาการออกแบบ

ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์

close

เกี่ยวกับเรา

The need for someone to listen to you without judgement is getting increasingly important. Certain things are hard for us to share with people closest to us and for that we continue to carry the burden upon us. Many who cannot handle the stress end up harming themselves.

 

close

ข้อเท็จจริง

Suicide and suicide attempts take a tremendous emotional toll on the families and friends of those who died, as well as on attempt survivors. But suicide also has economic costs for individuals, families, communities, states, and the nation as a whole. These include medical costs for individuals and families, lost income for families, and lost productivity for employers.

The costs of suicidal behaviors—and the savings that can result from preventing these behaviors—can help convince policymakers and other stakeholders that suicide prevention is an investment that will save dollars as well as lives. For example, the recent study Suicide and Suicidal Attempts in the United States: Costs and Policy Implications revealed the following:1

 • The average cost of one suicide was $1,329,553.
 • More than 97 percent of this cost was due to lost productivity. The remaining 3 percent were costs associated with medical treatment.
 • The total cost of suicides and suicide attempts was $93.5 billion.
 • Every $1.00 spent on psychotherapeutic interventions and interventions that strengthened linkages among different care providers saved $2.50 in the cost of suicides.

 

Mean Medical and Work-Loss Costs per Injury Death by Intent – United States, 20132

Mean Medical and Work-Loss Costs per Injury Death by Intent, United States 2013

Mean Medical and Work-Loss Costs per Emergency Department-Treated Nonfatal Injury, by Intent – United States, 20133

Mean Medical and Work-Loss Costs per Case of Emergency Department-Treated Nonfatal Injury, by Intent, United States, 2013

References

 1. Shepard, D. S., Gurewich, D., Lwin, A. K., Reed, G. A., Jr., & Silverman, M. M. (2015). Suicide and suicidal attempts in the United States: Costs and policy implications. Suicide and Life-Threatening Behavior.
 2. Florence, C., Simon, T., Haegerich, T. Luo, F., & Zhou, C. (2015). Estimated lifetime medical and work-loss costs of fatal injuries – United States, 2013. Morbidity and Mortality Weekly Report, 64(38), 1074–1077. Retrieved from http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6438a4.htm
 3. Florence, C., Haegerick, T., Simon, T., Zhou, C, and Luo, F. (2015). Estimated lifetime medical and work-loss costs of emergency department-treated nonfatal injuries – United States, 2013. Morbidity and Mortality Weekly Report,64(38), 1077–1082. Retrieved from http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6438a5.htm
close

เรื่องราวเบื้องหลัง

Amornthep Sachamuneewongse
Founder, CEO

Living with depression and schizophrenia has not been easy.

When I first started complaining about my head to my family in 2015, they took me to the hospital, where a doctor recommended an MRI scan. The MRI came out clear, but my migraines persisted. It was suggested to my parents that I should see a psychiatrist. They said they had never thought about it. They didn’t know where to go, or who would be best.

We chose a well-known hospital in Bangkok, which had a small psychiatric department of just two rooms. I saw a doctor there for a few months, but I never got along with him. I felt that he didn’t understand me, and he told me to do things that didn’t feel like my “natural instinct”, if that makes sense.

As time went by, nobody understood what was going on with me, especially when I started hallucinating. My family thought that I was possessed and the best thing to do was to take me to see a ghost doctor. Not being a believer, that only made matter worse.

In December 2015, without telling my parents, I signed myself into a proper psychiatric hospital. I started seeing a doctor and a counsellor. They understood me more, and for the first time in eight months, I felt like I wasn’t alone. I finally told my parents that I was now visiting a psychiatric hospital.

By the time I saw a proper doctor, my condition had worsened. I was diagnosed with major chronic depression and schizophrenia, because I kept hallucinating. I started receiving diagnoses from December 2015, but by March 2016, my mental health had deteriorated badly. I was self-harming and talking about suicide during my hospital sessions. This prompted the doctor to prescribe me electroconvulsive therapy (ECT). There were only three hospitals in Bangkok, according to the information we had, that delivered ECT. All three were government hospitals.

My ECT treatment started in April 2016. I remember having to leave home at 6am to arrive and wait my turn, which usually came around 10am. I would wake up after my treatment at around 12.30pm, then go home. After receiving ECT 36 times, I was on the road to getting better. However, because of all the medicines I had been taking, I had gained 40kgs by then. This made it too dangerous to continue performing ECT on me. After two years of treatment, I have now gained 65kgs.

With everything that was going on with me, I decided to commit suicide in 2017. Saved by my parents, I was later admitted into the hospital for therapy again. Once I was out, I decided to leave Thailand for a couple of months to take care of myself.

As I was away from the environment I felt toxic to me, I was getting better. After 2.5 months when I came back to Thailand towards the end of 2017, I felt better. However that didn’t lasted long. I started going down the dark path again.

In June 2018, I decided to commit suicide again. However this time I tried calling the suicide hotline before doing on and my call wasn’t answered. In split seconds, I was back in the hospital again.

Once I came out, I was angry that no one answered my call when I needed them. So I tried calling the suicide hotline again and I took me 4 trials (over a period of 4 days) to get in touch with them. They told me the shortage of volunteers that they are facing when compared to the growing number of callers. As a back-up they gave me another number that I can called, which I tried right away and after 5 minutes, no one answered my call.

With all that I went through, understanding the importance of having someone to listen to you in time of need, understanding that being able to talk to someone can be a matter of life or death and understanding the overwhelming number of suicide cases, I decided to use start Sati App, an on-demand listening services.

close

About to be a listener

Sati App เป็นแอปพลิเคชั่นมือถือที่ให้บริการการฟังฟรีโดยเชื่อมต่อผู้ใช้กับอาสาสมัครผู้ฟังที่ได้ผ่านการอบรมการฝังอย่างเข้าอกเข้าใจแล้ว เราได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่รู้สึกเครียดหรือกังวลที่จะสามารถแบ่งปันความรู้สึกโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตัดสิน เราเชื่อว่าการฟังอย่างเห็นอกเห็นใจเป็นขั้นตอนแรกของการช่วยเหลือใครสักคน

close

มาร่วมเป็นผู้ฟังกับเรา

ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ต้องการมาร่วมเป็นอาสากับ Sati App เนื่องด้วยมีการสมัครเข้ามามากพอสมควรเราเลยจะขออนุญาตให้ผู้สมัครอยู่ใน wait list ของเรานะครับและช่วยว่าจะเริ่มอบรมรอบต่อไปในเดือนตุลา แต่หากผู้สมัครเคยได้รับการอบรมการฟังหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วสามารถระบุได้เลยครับ ขอบคุณมากครับ

  close

  Be part of Sati

  With easier access to smart phones we’re therefore creating suicide prevention application. A smart phone.

   close

   Sati hosts students from BU and UTCC

   Ondřej Nádvorník Apr 24

   Sati got a chance to host students from BU and UTCC.

   To share with them about Sati and discuss about the importance for leaders to have and understand empathy. To have empathy and be vulnerable isn’t a weakness, but once we truly understand that, we will be able to empower others around us to be empathetic as well 💙 Thank you CommonPurpose for making this happen

   Na obrázku může být: 17 people, people smiling

   close

   Our CEO selected to go to the Davos 2020

   Ondřej Nádvorník Nov 8

   The Article from our CEO.

   Sanju 'Amorn' Sachamuneewongse:

   "This year has been so inspiring! I have never thought I would be able to meet up with so many amazing souls trying to change the world and be a voice for Mental Health. To top it off, I have been selected as 1 of 50 Shapers to go to the World Economic Forum Annual Meeting 2020 in Davos, Switzerland! 💙

   I will make sure to make Global Shapers Bangkok and my Shapers for Mental Health family proud! 😄

   Getting nervous and excited at the same time 🤪 Thank you to my family and life saving friends who have stucked with me during my dark years and created a safe space for me 🥰 It is because of you picking up my calls, listening to me, caring for me, and holding me that gave me today". 

   Na obrázku může být: 1 person, smiling , text

   close

   Video - The SATI APP story

   close

   พื้นที่ปลอดภัย สำหรับคุณ

   แอพพลิเคชันแพลตฟอร์มที่ให้คุณเข้าถึงผู้ฟังด้วยใจง่ายขึ้นผ่านการใช้มือถือ

   พร้อมให้บริการ


   close

   Sati App Soft Launch

   ขอบคุณที่เข้ามาที่เว็บไซต์ของ Sati App นะครับ ตอนนี้เราได้ทำการเปิดตัวแบบ Soft Launch หรือการทดสอบระบบเสมือนจริงครับ จึงทำให้ตัวระบบอาจจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ หากมีข้อเสนอใดๆ สามารถแนะนำหรือติชมได้ทางอีเมล talk@satiapp.co หรือเพิ่มเราทาง LINE ที่ @satiapp
   ขอบคุณมากครับ

   เข้าสู่เว็บไซต์

   โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

   ต่อไป